Dorośli

Udzielam pomocy osobom z różnymi problemami psychologicznymi, które na ogół skutkują zakłóceniami nastroju, sposobu myślenia oraz utrudniają działania:

  • trudności w relacjach z innymi (problemy w komunikacji, poczucie niezrozumienia, lęk przed bliskością, trudności w określaniu granic w związku)
  • trudności dnia codziennego
  • stresujące wydarzenia i trudności w przystosowaniu się do danej sytuacji
  • obniżony lub niestabilny nastrój
  • brak energii i motywacji do działania
  • lęki i obawy związane z różnymi sferami życia
  • poczucie osamotnienia i odrzucenia
  • niska samoocena i trudności w akceptacji siebie.