Dzieci i młodzież

W  okresie  rozwoju  od  dzieciństwa  do  dorosłości  mogą  wystąpić  różne  problemy, które  martwią  rodziców  lub  nie  udaje się ich  przezwyciężyć  pomimo  wysiłków  i  starań. Wówczas z pomocą może przyjść wiedza i wsparcie, którego udzieli specjalista – psycholog  /  terapeuta.  Pomoc  psychologiczna,  terapia  dzieci  i  młodzieży,  w  wieku przedszkolnym i szkolnym, oparta jest na konkretnych działaniach, których celem jest rozwiązanie zaistniałych problemów lub zmniejszenie ich negatywnych skutków.

Dzieciom  i  nastolatkom  udzielam  pomocy  w  różnych  problemach  emocjonalnych, które  w  okresie  rozwoju  skutkują  zakłóceniami  nastroju,  sposobu  myślenia  i utrudniają działania:

  • problemy wychowawcze (rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponuję indywidualne konsultacje oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich)
  • lękowe reakcje na stresujące sytuacje
  • niepewność, zahamowanie, nieśmiałość, perfekcjonizm
  • niska samoocena
  • obojętność  uczuciowa  (trudności  w  nawiązywaniu   kontaktów  emocjonalnych  z dziećmi  i  dorosłymi,  deficyty  w  zakresie  empatii,  trudności  w  dzieleniu  uczuć z innymi, trudności w komunikacji niewerbalnej, złośliwość / wrogość wobec otoczenia)
  • nadpobudliwość   psychoruchowa   (impulsywność,   nadruchliwość,   zaburzenia  w  koncentracji  uwagi)
  • zachowania opozycyjne i buntownicze oraz agresywne.