Zajęcia grupowe

Dla dzieci i nastolatków w różnych formach:

  • program zajęć „Super umiejętności na całe życie” dla dzieci, które doznają różnych lęków i niepokojów
  • zajęć terapeutycznych „Dam Radę” dla dzieci, które są nieśmiałe i lękliwe
  • trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych
  • trening radzenia sobie z gniewem
  • grupa rozwoju osobistego dla młodzieży.

Dla rodziców /opiekunów w formie:

  • szkolenia   „Jestem   z   ciebie   dumny”   w   zakresie   doceniania   mocnych   stron  i osiągnięć   dziecka,   przejawianych   w   trakcie  procesu   zmiany   zachowania   i sposobu  przeżywania  emocji  w  relacjach  z  innymi  dziećmi  oraz  z  osobami dorosłymi – rodzicami/opiekunami, nauczycielami
  • treningu umiejętności rodzicielskich (wychowawczych).